Anasayfa » Haberler


TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ (TOD) MARMARA ŞUBESİ 7. DÖNEM SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ (TOD)

MARMARA ŞUBESİ 7. DÖNEM SEÇİMLİ OLAĞAN

 GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

08.01.2024 tarihli Genel Kurulu İlanından da anlaşılacağı üzere (EK1); TOD Marmara Şube Yönetim Kurulunun 02.01.2024 tarih ve 50 sayılı kararı ile TOD Marmara Şubesi 7. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurulunun 03-04.02.2024 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. (EK2)

27.01.2024 tarihli tutanaktan da anlaşılacağı üzere; 27.01.2024 tarihinde, saat 10.00’da, katılım sağlanmadığı için ÇOĞUNLUKLU olarak 7. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirilememiştir.(EK3)

08.01.2024 tarihli Genel Kurulu İlanından da anlaşılacağı üzere; TOD Marmara Şube Yönetim Kurulunun 02.01.2024 tarih ve 50 sayılı kararı ile TOD Marmara Şubesi 7. Dönem ÇOĞUNLUKSUZ Seçimli Olağan Genel Kurulunun 03-04.02.2024 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

G Ü N D E M (EK4)

BİRİNCİ GÜN: 03.04.2024 (Cumartesi)

1)  Açılış ve yoklama,

2)  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

3)  Divan Kurulunun oluşturulması,

4) Konukların konuşmaları,

5) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması

6) Raporlar üzerine görüşmeler

7)Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulunun ayrı ayrı ibrası,

8) Gelecek dönem tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,

9) Yönetim Kuruluna tahsilat ve ödeme yetkisinin verilmesi,

10)Dilek, temenniler ve kapanış

İKİNCİ GÜN:04.02.2024 (Pazar)

1) Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

2) Oy kullanma (09.00-17.00)

Gündemin 1. Maddesi gereği; Toplantı, TOD Marmara Şube II. Başkanı Prof. Dr. Gülen ÖZALP tarafından açıldı. TOD Marmara Şubesi 7. Dönem Olağan Seçimli Genel Kurulu, Genel Kurul Duyurusunda da belirtildiği üzere, ikinci toplantı olması nedeniyle Cumartesi Günü, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi TOD Marmara Şube Lokalinde, saat 10.00’da, TOD Tüzüğünün 36. Maddesinin (b) fıkrası hükümleri doğrultusunda ÇOĞUNLUKSUZ olarak toplandı. Genel Kurul Katılım Cetvelindeki imzalar sayıldı. Kırk sekiz (48) üyenin Genel Kurulda hazır bulunduğu tespit edildi. (EK5-HAZİRUN LİSTESİ)

Gündemin 2. Maddesi gereği; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.

Gündemin 3. Maddesi gereği; Gülen ÖZALP, Saime KIRIT, Sezai KAYA, Galip UZUN, İ. Oğuz ŞEKER, Adnan KIR, Musa ŞAHİN tarafından verilen önerge (EK6) doğrultusunda; Divan Başkanlığına Sedat AYANOĞLU, Başkan Vekilliğine Demet ÇAKIL, Yazman Üyeliğe ise Nail ÖZER oy birliğiyle seçildiler.

Gündemin 4. Maddesi gereği; Mevcut başkan Sezai Kaya, Tarım Orman İş Sendikası’ndan Abbas Şahin, Tarım Orkam Sendikasın’ndan Nadir Şimşek ve TOD Genel Merkez Başkanı A. Hüsrev Özkara konuşmalarını yaptı.

Gündemin 5. Maddesi gereği; Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Şube Başkanı Sezai KAYA tarafından, Denetim Kurulu Raporu ise Hasan KANDİL tarafından okundu.

Gündemin 6. Maddesi gereği; Okunan 7. Dönem faaliyet raporu ve denetleme raporu üzerine görüşmeler yapıldı. TOD Marmara Şubesi üyeleri Öner DEMİREL, Ali GÜNEŞ, Doğanay TOLUNAY, Kenan OK görüşlerini bildirdi.

Gündemin 7. Maddesi gereği; Yönetim Kurulu oy birliği ile, Denetim Kurulu oy çokluğu ile ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmiştir. Sezai Kaya ve Hasan Kandil kurulları adına ibra için teşekkür etti.

Gündemin 8. Maddesi gereği; Şubenin gelecek dönem tahmini bütçesi, Galip UZUN tarafından okundu. Genel Kurul tarafından geçici bütçe oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemin 9. Maddesi gereği; Yönetim Kuruluna tahsilat ve ödeme yetkisi verilmesi hususu Genel Kurul Tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 10. Maddesi gereği; TOD Marmara Şube üyelerinden Salih SÖNMEZIŞIK, Cabir AYDIN ülkemizde yaşanan ormancılık sorunlarıyla ilgili konuşmalarını yaptılar.

Seçime katılacak Şube Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üye adaylarının belirlenmesine geçildi.

Divan Başkanlığımıza aşağıda isimleri belirtilen Yönetim Kurulu (Asil-6/Yedek-5) ve Denetleme Kurulu (Asil-3/Yedek-3) yazılı başvuru yapılmıştır.

Başvuruda bulunan adayların seçim liste sıraları kura çekilerek belirlenmiştir. Seçim listeleri aşağıdaki    şekilde oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

ASİL LİSTE

ASİL LİSTE

 1. Sezai KAYA

1-Saime KIRIT

 1. Gülen Özalp ALAGÖZ

2- Ali Erhan ÖZER

 1. İ. Oğuz ŞEKER

3- Tuncay ÖZTEKİN

 1. Galip UZUN

 

 1. Musa ŞAHİN

 

 1. Ali GÜNEŞ

 

YEDEK LİSTE

YEDEK LİSTE

 1. Cihan KOÇER

1-Kadir UZEL

 1. Şaban Armağan YALÇIN

2- Erkan BÜLBÜL

 1. Emine Elif Yaşar AÇIKEL

3- Veli ÇETİN

 1. Atakan KARAARSLAN

 

 1. Levent DÖNMEZ

 

Genel Kurulun 1. Günü, Divan Başkanı Sedat AYANOĞLU tarafından, çalışmaların tamamlanması üzerine kapatılmıştır. 03.02.2024 / Saat: 14.31

 

04.02.2024 Pazar- 2. Gün

Gündemin 1. Maddesi gereği; TOD Marmara Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, gündemde de belirtildiği üzere saat 09.00 itibariyle başlatıldı. Seçim için bir (1) adet sandık kuruldu. Yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üye adaylarının isimlerinin yer aldığı listeler seçim salonunda herkesin görebileceği yerlere asıldı.

Saat 17.00 itibariyle, oy kullanmak için sırada bekleyen üye bulunmadığı oy kullanma işlemine son verildi ve sandık kapatıldı.

04.02.2024 tarihli oy kullanım çizelgesinde de anlaşılacağı üzere 115 üyenin oy kullandığı tespit edildi. Sandık açıldı ve zarfların sayımına geçildi. Sandıkta; 115 adet kapalı zarf olduğu tespit edildi.

Seçime katılan adayların ve üyelerin huzurunda; zarflar tek tek açılarak oy sayım işlemine geçildi.

En çok oy alan adaydan başlamak üzere yapılan SEÇİM SONUÇLARINA göre;

 

Yönetim Kurulu ASİL Üyeliğine;

1-  Sezai KAYA

2-  Musa ŞAHİN

3-  Gülen Özalp ALAGÖZ

4-  İ. Oğuz ŞEKER

5-  Galip UZUN

 

Yönetim Kurulu YEDEK Üyeliğine;

 

1-  Cihan KOÇER

2-  Levent DÖNMEZ

3-  Şaban Armağan YALÇIN

4-  Emine Elif Yaşar AÇIKEL

5-  Atakan KARAARSLAN

 

Denetleme Kurulu ASİL Üyeliğine;

1- Ali Erhan ÖZER

2- Saime KIRIT

3- Tuncay ÖZTEKİN

 

Denetleme Kurulu YEDEK Üyeliğine;

1- Erkan BÜLBÜL

2- Kadir UZEL

3- Veli ÇETİN

 

Seçilmişlerdir.

TOD Marmara Şubesi 7. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Divan Başkanı tarafından, çalışmaların tamamlanması üzerine kapatılmıştır. 04.02.2024-Pazar-Saat:18:30

 

         Sedat AYANOĞLU                              Demet ÇAKIL                                      Nail ÖZER            

             Divan Başkanı                                      Divan Bşk. V.                                      Yazman Üye

 

 

 

 EKLER

EK 1: WEB SİTESİ İLAN DUYURUSU

EK2: KARAR DEFTERİ FOTOKOPİSİ

EK3 ÇOĞUNLUKLU TUTANAK

EK4:GÜNDEM

EK5: HAZİRUN LİSTESİ

EK6:DİVAN BAŞKANLIĞI ÖNERGESİFAALİYETLER

HİZMETLER

İLETİŞİM