Anasayfa » Hakkımızda


TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ MARMARA ŞUBESİ

Türkiye Ormancılar Derneği, 26 Aralık 1924 tarihinde, Orman Yüksek Mühendisi ve Eczacı Abdulkadir SORKUN, Orman Yüksek Mühendisi Dr. Tevfik Ali ÇINAR ve Orman Yüksek Mühendisi Asaf IRMAK tarafından “Orman Mekteb-i Alisi Mezunları Cemiyeti” adıyla İstanbul’da kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en eski ikinci sivil toplum örgütü olup, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği TMMOB’nin kurulmasında öncülük etmiş köklü kurumlardan birisidir. Türkiye Ormancılar Derneği Bakanlar Kurulu kararıyla 1951 yılında, kamu yararına çalışan dernek statüsünü almıştır.

Ormancılıkla ilgili en eski örgüt olan ve çatısı altında tüm ormancı teknik elemanları toplayan Türkiye Ormancılar Derneği, ormancılık tarihinin oluşumunda katkıları olmuş, ormancılık tarihiyle iç içe gelişmiştir. Ormancılığımızla ilgili her olayda, her oluşumda onun sesi duyulmuştur.

Bugün “ODTÜ ORMANI” olarak anılan, Ankara’nın akciğeri “ATATÜRK ORMANI” nı 1957-1958 yıllarında kurulma kararı alınmış, Türkiye Ormancılar Deneği bu ormanın kurulmasında teknik olarak önemli katkılarda bulunmuştur.

Türkiye Ormancılar Derneği, ormancılıkla ilgili kongre ve seminerler düzenlemiş, konusuyla ilgili kitaplar ve yayınlar yayınlamıştır. Bu yayınlarda önemli bir tanesi 1951 yılında zamanın iktidarının ormancılıkla ilgili yaptığı olumsuz uygulamalara karşı hazırlanan “YEŞİL KİTAP” olmuştur. Türkiye Ormancılar Derneği’nin süreli yayın organı olan ORMAN VE AV Dergisi, 1928 yılından bu yana yayımlanmaktadır.

TOD tarafından katkı yapılan önemli konulardan birisi de ormanların anayasal güvenceye kavuşturulmasıdır. 1961 Anayasasını yapan Kurucu Meclis üyelerinden Prof. Dr. Muammer AKSOY ile kurulan ilişkiler ve verilen bilgiler sayesinde ormanların anayasal güvenceye kavuşturulmasına katkı sağlanmıştır.

Türkiye Ormancılar Derneği 1924 yılından bu yana yaptıkları ile ülkede orman, doğa ve çevre sevgisinin yayılmasını, kökleşmesini, kamuoyunun bilinçlendirilmesini, ormancılık bilim ve tekniğinin ilerlemesini sağlamayı, ormancılık sorunlarının yurt, ulus gereksinimleri ve kamu yararı gözetilerek bilimsel ilkelere göre çözümünü amaçlamaktadır.

Derneğin sorumluluk alanı ve üye sayısının artmasına bağlı olarak 2005 yılında Marmara Şubesi kurulmuş ve o tarihten bu yana yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye başlamıştır.FAALİYETLER

HİZMETLER

İLETİŞİM